eletrajz

 

Szembeszáll, és elitéli az egyház politikai törekvéseit, elveti a kiváltságjogokat, és a pénz hatalmát

 

 

Időrendi sorrendben

1181 vagy 1182

Giovanni Bernadore születése Assisban (Italia).
Feltevések szerint, a pontos dátum vitatható 1182 április 29, 1182 július 5, vagy 1182 szeptember 26-ra tehető. A történészek maguk sem tudják eldönteni, hogy melyik a valós. Az idöszámitási változtatások megnehezítik az időpont pontos meghatározását. Pietro Bernardore, a gazdag kelmekereskedő, és földbirtokos fia.
Anyja Pica Bernardore, egy nemesi Bourlemont ősi Tarasconi francia család leszármazottja, akitől tanulta a francia nyelvet, és aki egy özvegység után 1189-ben kötött házasságot Pietro Bernardoréval. Az első házasságából volt már egy gyermeke akit Angelonak hivtak. Mivelhogy Tarascon helyileg Beaucaire mellett van, és már egy jelentős vásárváros volt a XII.században, elképzelhető, hogy anyja és apja itt ismerkedtek meg.
Várandosága alatt Pietro, Franciaországba indult, hogy a legjobb áron tudja eladni anyagait a Provinci és Champagni vásárokon.
Hazatérésekor örömében a fia születése valamint, a Franciaországbeli sikeres üzletkötései miatt fiát a kis franciának, François, vagyis Francesconak nevezi el és Szent Rufin templomában Assis-ban keresztelteti meg.

Mivelhogy anyja 1180 ban kötött házasságot, feltételezhető, hogy Ferenc 1181-ben született. De minthogy  születése apja távollétében történt, és az utazásra csak a tavaszi és nyári időszak volt megfelelő, ezért feltehető, hogy Ferenc május és szeptember hónap között született. A középkorban a vásárok 3-7 hétig tartottak. Apja valószínűleg a Provins májusban és a Troyes júniusban (június 24-július közepéig) vett részt. Igy június 5. születése napjának elfogadható de nem bizonyítható. Ez attól is függ, hogy az utazás kizárólag szárazföldön történt, vagy vízi úton is, mert mindez befolyásolja az időtartamot.


1190 - 1198

Az Assisi San Gorgio templom melletti iskolában tanulja a latin nyelvet. Szeret franciául beszélni, de kevésbé tökéletesen használja, mint apja vagy anyja aki könnyedén beszéli ezt a nyelvet. Mindez segíti és lehetővé teszi, hogy megértse és megszeresse a XII. századi trubadúrok művészetét, a természet szeretetét és annak versekben való megéneklését.

 

1198 - 1201

Nagyvilági életet él, szülei pénzén könnyelműsködik. Ez a határtalan költekezés nyugtalanítja anyját és ingerli apját. Gondtalanul mulatozik barátaival.

 

1202

Lovagi törekvéseitől hajtva, részt vesz a háborúban a gibelinek oldalán a Perousiakkal szemben. 1202 novemberében fogságba esik. A börtönben megromlik egészsége. Itt ismerkedik meg a Spadalunga család egyik fiával aki Gubbioból való és az Assisiak szövetségese.

 

1203

A börtönben töltött csendes évek megvilágosítják elméjét. Lassan felépül a fogságban szerzett betegségéből. Életfelfogása teljesen megváltozik. Apránként eltávolodik a könnyelmű életmódjától amit azelőtt a hozzá hasonló jómódú társaival élt.

 

1204

Gyakran látogatja a templomot, hogy választ találjon azokra a kérdésekre amik foglalkoztatják. Végleg megválik kényelmes életétől.

 

1205

Szent Damino kápolnájában (XII. század) Krisztus keresztje előtt Assisi Ferenc egy hangot hall, mely így szól hozzá “emeld fel templomodat romjaiból”. Szó szerint érti az üzenetet, és sietve megy eladni apja portékáit egy szomszédos vásáron Folignoba, hogy a kápolna renoválásához szükséges összeget megszerezze.

 

1206

Apja kéri, hogy állítsa le költekezését, és a bíróság közbelépésével követeli vissza az elvett összeget, de Assisi Ferenc az egyház védelmét kéri a világi bírósággal szemben. Végül is az apja által megbízott érsek hívatja magához 1206 tavaszán. Assisi Ferenc visszaad mindent ami a birtokában van beleértve a ruháit is. Ruhái nélkül távozik mint egy igazi lázadó, és aki hallatni akarja Isten felé kiáltott hitét. Aztán egy rövid idő eltelte után, amit a Szent Verecondo kolostorban töltött Vallingegnoban (kb. 12 kilométerre délre Gubbiotól) visszatér Assisibe. Három éven keresztül kőmüveskedik, hogy több kápolnát helyreállítson Assisi környékén, köztük a Szent Damiano is ami a későbbiekben kijelölt tartózkodási helyük lesz a Klarisszáknak III. Ince pápa által.

 

1208

Februárban egy misén, amin jelen volt, Mátyás Evangéliumának felolvasása alatt a Portionculi kápolnában Assisi Ferenc megértette rejtett jelentését annak a mondatnak, amit Szent Damianoban hallott. Neki a feladata helyreállítani a templomokat, újraformálni a vallást, és hirdetni a békét. A latin “evangelium” szóból aminek jelentése “jó hír”.
Mátyas mielőtt Jézus Krisztus apostolává vált adószedő volt.

 

1209

Több éven át tartott prédikáció után Assis környékén Assisi Ferenc követőivel elsőként Bernardo di Quintavalle-al és Pietro Cattani -val létrehozta a Szerzetes Testvérek Rendjét, ami a későbbiekben a Ferencesek Rendjévé alakult.

 

1210

III. Ince pápa álmában, Assisi Ferenc jelent meg amint felemeli Szent János bazilikát romjaiból. Ez a látomás olyan erővel hat rá, hogy elsőnek ismeri el, és érvényesíti a Ferences Testvérek Rendjét.


1212

Assisi Klára nevű arisztokrata (1193- 1253) Assisi Ferenc szegénységet hirdető ideológiájának hatására, megalkotja a Klarisszák Rendjét, vagyis a Szegény Nővérek Rendjét. Elsősorban a kor erkölcsi ellentmondásait igyekszik felszámolni, az apai és férji alárendeltséget. Fel akarja szabadítani a rendet az alakoskodástól, és megtisztítani a szíveket, hogy önzetlenül álljanak a rászorulók szolgálatára.
A barátok és családja tagjai, köztük nővére Ágnes és anyja is csatlakoztak hozzá kezdeményezésében. 1216- ban III.Ince pápa is megadta a jogot a gyülekezetnek, hogy az Assisi Szent Damianoi kolostorban éljenek világi jövedelem nélkül.
A Klarisszák ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák, mint a Ferences rendiek, tehát megeggyeznek velük.

 

1213

Május 8.- án gróf Orlando di Chiusi odaadományozza La Vernat Toscanban ami kifejezetten alkalmas a meditálásra.

 

1215

Novemberében Assisi Szent Ferenc részt vesz Rómában a IV. Lateráni Zsinaton.

 

1217

A Ferences Rend kibontakozásának elején a misszionáriusok eljutnak az északi Alpokba is.

 

1218

Gróf Orlando di Chiusi felépitetteti a "Santa Maria degli Angeli" kápolnát La Vernaba Assisi Ferenc részére.


1219

Egy ferences szerzetes kíséretében belép az ötödik keresztes hadjáratba (1217-1221) a béke helyreállítása céljából, amikor a Keresztesek megkísérlik Damietteből (Egyiptom) egy keresztény várost csinálni bezárván a minareteket és megnyitván a templomokat. Elszántsága Al–Kamil elé vezeti. Megpróbálja, de nem sikerül megtéríteni a kereszténységre, hogy végre megoldja a konfliktus helyzetet . Nagyjából a feszültség enyhült, Al-Kamil javasolta Damiette városát Jeruzsalemért cserébe. Az ajánlatot Pélage Galvani az ötödik keresztes hadjárat teljhatalmú vallási vezére visszautasította.
Ugyanebben az időben a Ferences Rend apostolai eljutnak Németországba, Magyarországra, Franciaországba és Angliába. A Rend kezd megszilárdulni.

 

1220

Assisi Ferenc hajón visszatér Itáliába. Kiköt "delle due vigne" szigetén néhány kilométerre Velencétől. A sziget, a halála után a San Francesco del Deserto nevet kapta, ahol 1233-ban emlékére egy kolostort építettek. Ombriébe érkezése után a Rend vezetését rábízza jobbkezére Pietro Cattani-ra, aki elhuny a következő esztendőben. A megbízást Elias Bonusbaro, fedőnevén Elia da Cortona (1180- 22 április 1253), örökli 1221-től 1239-ig.

 

1221

Assisi Szent Ferenc távolléte alatt néhány szerzetes a Szent Földön kérdésessé tette a Rend szigorúságát, és mintaképének tűzte ki az abszolút szegénységet. Ez az erkölcsi fordulat Assisi Ferencet egy újabb szabály létrehozására ösztönözte.  Létrehozza a Regula Primat. Felülvizsgálja a Rend legfontosabb pontjait, és még jobban megszigorítja az önmegtartoztatást.

 

1222

Luchése de Caggiano kérésére Assisi Ferenc  Bolonyban megalapította a harmadik Ferences Rendet. Ez a rend a házasságban élő személyeknek van fent tartva gyermekes vagy gyermekteleneknek akik  úgy kívánnak élni, mint a ferences szerzetesek, de vallási elkötelezettség nélkül. Magyarországi Erzsébet ( 1207. július 7. Pozsony - 1231. novembere 17. Martburg) férje halála után csatlakozott ehhez a rendhez. Thuringei IV. Lajos 1227-ben elhunyt a pestisjárványban.
Erzsébet a francia királyi és az Árpádházi (Magyar) dinasztia leszármazottja. 1235-ben szenté avatják.
Megjegyezendő, hogy II. Callixtus pápasága alatt az első vatikáni gyűlésen 1123-ban megtiltotta az egyházi emberek házasságát. A házasság tilos, de az élettársi kapcsolat engedélyezett volt. Ezt a határozatot a Vatikáni zsinat 1139-ben megerősítette.


1223

Az első szabály (Regula Prima), mely túl szigorú és bonyolult volt, módosították és kevésbé szigorúvá tették. A változtatást III. Honorius pápa hagyta jóvá. Assisi Ferenc remete életmódba vonult vissza, és a Rend további irányítását másik szerzetesekre bízta.

 

1224

Augusztusban elcsüggedve a Rend alapszabályainak módosítása miatt, néhány követőjével visszavonul La Vernaba, hogy 40 napos böjttel készüljön Szent Mihály arkangyal ünnepére (szeptember 29). Szeptember 17. körül miközben magányosan elmélkedik (30 kilométerre északra Arezzo városától) kezein és lábain, hasonló véres foltok jelennek meg mint Krisztuson keresztre feszítésekor. Ezektől a jelektől a Megváltó által kiválasztottnak érezte magát.

 

1225

Ezek az önmegtartoztatások, egészségi állapota rohamos romlását okozták. A félelem időről időre elhatalmasodott rajta. Látása majdnem a vakságig romlott, mégis erőt és bátorságot merített a Teremtő magasztalásából, a mennyei üdvözletből, amelyben dicsőíti Istent, mint Teremtőt.

 

1226

Assisi Ferenc 1226. október 3.-án hunyt el Spoléta völgyében (Porciunkula templomában), aminek alapjaira a VI. században (1569) Santa Maria degli Angeli bazilikáját építették.
1226 október 4-én az Assisi Szent György templomban temetik el.

 

1228

IX. Gergely pápa július 16.-án szenté avatja. Ekkor kapja az Assisi Szent Ferenc nevet.

 

1229

IX. Gergely pápa felkérésére "Tommaso da Celano" (1190-1260) megírja élettörténetét "Vita beati Francisci" cimmel.

 

1230

Május 25-én földi maradványait a tiszteletére épített bazilikában helyezik örök nyugalomra.

 

 

8 pápa Assisi Szent Ferenc idejében

Név Született / Elhunyt Beiktatás
III. Lucius Lucca, 1097. / Verona, 1185. 1181. szeptember 1. - 1185. november 25.
III. Orbán Cuggiono, 1120. / Ferrara, 1187. 1185. november 25. - 1187. október 20.
VIII. Gergely Benevento, 1108. / Pisa, 1187. 1187. október 21. - 1187. december 17.
III. Kelemen Róma, 1130. / Róma, 1191. 1187. december 19. - 1191. március 27.
III. Celesztin Róma, 1106. / Róma, 1198. 1191. március 30. - 1198. január 8.
III. Ince Gavignano, 1160. / Perugia, 1216. 1198. január 8. - 1216. július 16.
III. Honorius Róma, 1148. / Róma, 1227. 1216. július 18. - 1227. március 18.
IX. Gergely Anagni, 1143 és 1167 között / Róma, 1241. 1227. március 19. - 1241. augusztus 22.

 

 

vfe